Αρχική σελίδα » Εγγραφή στο Σώμα των Ομοτίμων Καθηγητών

Εγγραφή στο Σώμα των Ομοτίμων Καθηγητών

Αξιότιμες Κυρίες, αξιότιμοι Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του Σώματος των Ομοτίμων  Καθηγητών, μέλος του Σώματος εγγράφεται αυτοδικαίως «πας Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών», ο οποίος επιθυμεί δια της συμμετοχής του να συμβάλλει στην πραγμάτωση των υπό του άρθρου 3 καθοριζόμενων σκοπών.  Επίσης δύνανται να εγγράφονται ως μέλη του Σώματος  οι διατελέσαντες τακτικοί καθηγητές καθώς και οι διατελέσαντες αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές.

Η πληρωμή της εγγραφής (20€) και της ετήσιας συνδρομής (25€) μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά, καταθέτοντας τα χρήματα απευθείας στο λογαριασμό του Σώματος, ο οποίος είναι ο εξής:

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος : 040/008221-08

ΙΒΑΝ λογ/σμού: GR8001100400000004000822108

Δικαιούχος: Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Στο γραφείο των Ομοτίμων, Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 19, μετά από επικοινωνία με την γραμματέα του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών κ. Δροσάτου στο τηλ. του γραφείου 210-3689180, ή στο κινητό 6974006084, καθημερινά, ώρες 9:00 – 15:00.  

Είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματέα του γραφείου γιατί εξυπηρετεί παράλληλα με τις ανάγκες  του ΣΟΚΠΑ και εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων και για τον λόγο αυτό δεν είναι συγκεκριμένες οι ημέρες και ώρες υποδοχής στο γραφείο του Σώματος Ομοτίμων .

γ) Μετρητά στην κ. Δροσάτου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του Σώματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος των Ομοτίμων  Καθηγητών απευθύνεται σε όλους  τους συναδέλφους και τους καλεί να πλαισιώσουν  τον Σύλλογό μας  συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στο Καταστατικό μας και συνεχίζοντας την πανεπιστημιακή δράση και παρουσία.

Παρακαλείσθε μαζί με το έντυπο εγγραφής να στέλνετε και ένα σύντομο βιογραφικό σας και ει δυνατό και μια φωτογραφία σας.