Αρχική σελίδα » Εγγραφή στο Σώμα των Ομοτίμων Καθηγητών

Εγγραφή στο Σώμα των Ομοτίμων Καθηγητών

Αξιότιμες Κυρίες, αξιότιμοι Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του Σώματος των Ομοτίμων  Καθηγητών, μέλος του Σώματος εγγράφεται αυτοδικαίως «πας Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών», ο οποίος επιθυμεί δια της συμμετοχής του να συμβάλλει στην πραγμάτωση των υπό του άρθρου 3 καθοριζόμενων σκοπών.  Επίσης δύνανται να εγγράφονται ως μέλη του Σώματος  οι διατελέσαντες τακτικοί καθηγητές καθώς και οι διατελέσαντες αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές.

Σύμφωνα με το άρθρο 6  ο επιθυμών να καταστεί μέλος του Σώματος ζητεί τούτο εγγράφως ( επισυνάπτεται έντυπο αιτήσεως εγγραφής μέλους) καταβάλλων ως εφάπαξ  δικαίωμα  είκοσι (20 ) ευρώ  καθώς και  την  τακτική  ετήσια συνδρομή  των  δεκαπέντε  (15) ευρώ.

Η πληρωμή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά, καταθέτοντας τα χρήματα απευθείας στο λογαριασμό του Σώματος ο οποίος είναι ο εξής:

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 040/008221-08

ΙΒΑΝ: GR8001100400000004000822108

Δικαιούχος: Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Στη γραμματέα του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών, κα Δροσάτου Γεωργία,  κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και ώρες 9:00-15:00 στην οδό Ιπποκράτους 15, 3ος όροφος, γραφείο 1. Απαραίτητη  η τηλεφωνική επικοινωνία  πριν στο τηλ. 6974006084 .

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος των Ομοτίμων  Καθηγητών απευθύνεται σε όλους  τους συναδέλφους και τους καλεί να πλαισιώσουν  τον Σύλλογό μας  συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στο Καταστατικό μας και συνεχίζοντας την πανεπιστημιακή δράση και παρουσία.

Παρακαλείσθε μαζί με το έντυπο εγγραφής να στέλνετε και ένα σύντομο βιογραφικό σας και ει δυνατό και μια φωτογραφία σας.