Αρχική σελίδα » Δ.Σ

Η σύνθεση του Δ.Σ για την τριετία 2017-2020 έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος:

  Διονύσιος Κόκκινος

Αντιπρόεδρος:

  Οικονόμου Ηλίας

Γενικός Γραμματέας:

  Παναγιώτης Σίσκος

Ειδικός Γραμματέας:

  Στέλλα Πριόβολου

Ταμίας:

  Αλέξανδρος Σαρρής

Μέλη:

 Κλαμαρής Νικόλαος

 

  Σολδάτος Κωνσταντίνος

 

  Λεοντσίνης Γεώργιος

 

  Νικολόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 Παπαθανασίου Μάρω

 

 Τουτουντζάκης Νικόλαος