Αρχική σελίδα » Δ.Σ

Η σύνθεση του Δ.Σ για την τριετία 2020-2023 έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος:

  Στέλλα Πριόβολου

Αντιπρόεδρος:

  Κωνσταντίνος Σολδάτος

Γενική Γραμματέας:

  Μάρω Παπαθανασίου

Ειδική Γραμματέας:

  Ερασμία Σταυροπούλου

Ταμίας:

  Αλέξανδρος Σαρρής

Μέλη:

 Μάριος Μπέγζος

 

 Νικόλαος Κλαμαρής

 

  Γεώργιος Λεοντσίνης

 

  Γεώργιος Νικολόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 

 

 Παναγιώτης Νιάρχος