Αρχική σελίδα » Επιμορφωτικά Προγράμματα Πανεπιστημίου Πολιτών
  • Επιμορφωτικό Πρόγραμμα "Πανεπιστήμιο Πολιτών" της Σχολής Θετικών Επιστημών σχετικά με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.(2023-2024). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ